اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
قفسه امن برای استفاده از?
Oct 12, 2016

قفسه های طبقه بندی شده می توانید با قفسه سنگین بار و میانی قفسه, قفسه سبک، قفسه های مختلف نیاز به توجه به زمانی که در استفاده از پرداخت می شود. اما در قفسه دانش ایمنی است. نحوه استفاده از قفسه امن تر است؟ استفاده از فرایند racking، ما باید با توجه به چه حس مشترک امنیتی پرداخت? اول، معرفی می کنیم اسلام ستیزی در قفسه و سپس چند قفسه نگهداری سلیم معرفی می کنیم.


ركنج دانش امنیت:

1، بیش از حد ضد: ذخیره سازی حداکثر بار هر لایه باید رک وزن طراحی تجاوز نمی کند.

2، پیشگیری از فوق العاده بالا و عرض: ارتفاع قفسه محدودیت عرض، ابعاد پالت و فضای بار خالص باید کمی کوچکتر از 100 ميليمتر.

3 مقاوم در برابر ضربه: در روند کامیون ¬ ها، سعی کنید به آرامی.

4، پیشگیری از top-heavy: باید ارشد نور محموله، اصول اساسی باری سنگین.

5 برای جلوگیری از ناراحتی به سیستم (کارت) در قفسه در آخر کلمه مناسب.

6 بالا کالا در قفسه قرار داده شده برای رفتن به طور مستقیم به قفسه پایین اپراتورها را امتحان کنید.