کابینت ابزار 2 درب کابینت فلزی درب های قابل تنظیم با ظرفیت تحمل 45 کیلوگرم درب شیشه ای، درب فلزی، درب کشویی و درهای نوسان به طوری که می خواهید. قفل سایبر یا 3 نقطه قفل