کابینت فایل های قابل انعطاف 2 کابینت های فلزی درب های قفسه قابل تنظیم با ظرفیت تحمل 45 کیلوگرم درب شیشه ای، درب فلزی، درب کشویی و درب های نوسان به همان اندازه که می خواهید. قفل سایبر یا 3 نقطه قفل