کابینت های جانبی جانبی 2/3/4 کابینت های کشویی برای فایل ها و پوشه ها گردن غاز، دسته های پلاستیکی، دستگیره های آلومینیومی 3 بخش لغزان لغزش بلبرینگ ساختار ضد شیب